Najnowsze wpisy


paź 23 2003 Ludność, Jeziora, Przemysł, Rolnictwo,...
Komentarze: 1

Ludność - 5 167 tys. mieszkańców (2000), co daje średnią gęstość zaludnienia 15 osób/km2. Przyrost naturalny: 1‰ (2000). W 1997 w miastach zamieszkiwało 65% ludności. Społeczeństwo tworzą w ogromnej większości Finowie (93% ogółu), poza którymi jedyną liczniejszą grupą są Szwedzi (6%).

Mieszkańcy Finlandii to w większości luteranie (89% społeczeństwa), dość liczną grupę tworzą ateiści (10%). Zjawisko analfabetyzmu nie istnieje. Przeciętna długość życia mężczyzn 73, kobiet 81 lat.

Jeziora - Łączna powierzchnia znajdujących się tutaj 55 tys. jezior stanowi niemal 10% powierzchni całego kraju.

Do największych jezior należą: Saimaa (1700 km2), Pijnne (1065 km2), Oulu (900 km2), Kalla (900 km2) oraz Inari (1386 km2) na obszarze Laponii. Szatę roślinną Finlandii tworzą lasy szpilkowe, które zajmują niemal 70% powierzchni kraju. Jedynie na południowych wybrzeżach spotkać można lasy mieszane, na północy zaś, miejscami, roślinność tundrową. Obszar Finlandii znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego chłodnego. Łagodzący wpływ mają oddziaływania morskie. Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca, lipca, notowana w Helsinkach, waha się w przedziale 13 - 22C, najchłodniejszego zaś, lutego, wynosi od -8 do -3C. Średnie roczne opady wynoszą 690 mm.

 

Przemysł - Tradycyjną branżą gospodarki kraju jest przemysł drzewny i celulozowy, który rozwinął się w oparciu o ogromne zasoby leśne. Główne ośrodki tych branż skoncentrowały się w południowej części kraju i wzdłuż wybrzeża, gdzie obok wielkich tartaków usytuowane są fabryki sklejek, drewnianych prefabrykatów budowlanych, okien, mebli oraz celulozy i papieru. Do największych ośrodków przemysłu drzewno-papierniczego należą: Imatra, Kaukop, Kotka, Lahti, Oulu, Pori, Vaasa. W 1990 w Finlandii wyprodukowano 7 865 tys. ton papieru i tektury. Kraj posiada dobrze rozwinięty przemysł maszynowy specjalizujący się w urządzeniach do obróbki drewna i wyposażeniu fabryk papierniczych. Finlandia posiada dobrze rozwinięty przemysł stoczniowy z głównymi ośrodkami w Helsinkach, Turku i Raumie. W oparciu o krajowe surowce rozwinęło się hutnictwo żelaza i miedzi. Największe huty zlokalizowane są w Turku, Helsinkach i Tampere. Dobrze rozwinął się przemysł elektrotechniczny produkujący sprzęt gospodarstwa domowego, radia, odbiorniki telewizyjne. Rolnictwo i rybołówstwo dostarczają surowców dla przetwórstwa spożywczego. Funkcjonują liczne fabryki konserw i przetworów rybnych, wędzarnie ryb, zakłady przetwórstwa mleka. Ponadto Finlandia posiada przemysł chemiczny, gumowy, materiałów budowlanych, poligraficzny i skórzany.

Rolnictwo - Trudne warunki naturalne nie sprzyjają rozwojowi rolnictwa. W centrum kraju i na północnych obszarach Laponii, gdzie w strukturze użytków rolnych dominują łąki i pastwiska rozwinęła się hodowla, głównie bydła, a także owiec i reniferów. Z roślin uprawnych największe znaczenie posiadają: jęczmień, owies, pszenica, ziemniaki, buraki cukrowe. Finlandia odnotowuje stały niedobór zbóż, który uzupełnia się importem. Na ograniczoną skalę rozwinęło się warzywnictwo i sadownictwo.

Bogactwa naturalne - Kraj posiada wiele bogatych złóż surowców naturalnych, które stały się podstawą rozwoju wielu dziedzin przemysłu wydobywczego i przetwórczego. W rejonie miejscowości Outokumpu, na Pojezierzu Fińskim, wydobywa się rudy miedzi. Na południe od Oulu eksploatuje się złoża rud cynku. Także w rejonie Pojezierza Fińskiego wydobywa się rudy żelaza. Ponadto w eksploatacji znajdują się złoża siarki, rud cynku oraz niklu, ołowiu, kobaltu, wanadu, wolframu, tytanu, uranu a także złota.

finland-girl : :
paź 23 2003 Coś o Finlandii.
Komentarze: 0

Finlandia, Republika Finlandii, Suomen Tasavalta, Republiken Finland, państwo w północnej części Europy, u nasady półwyspu Skandynawskiego, nad zatokami Botnicką i Fińską. Do Finlandii należy ok. 6,5 tys., w większości drobnych wysepek, z których większość skupiona jest u południowo-zachodnich wybrzeży. Obszar 337 030 km2. Graniczy na północy z Norwegią, na wschodzie z Rosją, na zachodzie ze Szwecją.

Stolica – Helsinki, ok. 555000 mieszkańców.

Inne większe miasta (dane z 1999): Tampere (193 tys.), Espoo (209 tys.), Turku (172 tys.), Vantaa (176 tys.), Oulu (117 tys.), Lahti (96 tys.), Pori (76 tys.), Kuopio (86 tys.), Jyvskyl (77 tys.), Kotka (55 tys.).

Administracyjnie Finlandia podzielona jest na 12 okręgów.

Języki urzędowe – fiński i szwedzki.

Waluta narodowa – teraz Euro. Wcześniej - marka fińska, dzieliła się na 100 penni.

Prezydent – Tarja Halonen

Premier – Paavo Lipponen

 

finland-girl : :
paź 21 2003 Krótko o blogu.
Komentarze: 1

Oto blog poświęcony najpiękniejszej krainie świata:

FINLANDII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

finland-girl : :